წარმოება

უახლესი მონაცემებით, კომპანიის მიერ გაყიდული 800 მილიონზე მეტი კოლოფიდან სამი მეოთხედი „სერვიეს“ ფარმაცევტულ საწარმოებში დამზადდა საფრანგეთსა და მის ფარგლებს გარეთ.

აღსანიშნავია, რომ მედიკამენტების 42% იწარმოება საფრანგეთში და შემდგომ ხდება მათი ექსპორტი. პრეპარატების წარმოება ხდება ექსკულზიურად საფრანგეთში დამზადებული აქტიური ნივთიერებებით.

ჩვენი საწარმოები განლაგებულია შემდგე ქვეყნებში: უნგრეთი, ეგვიპტე, ესპანეთი, პოლონეთი, ჩინეთი, ბრაზილია, მექსიკა, მაროკო და რუსეთი.