ლე ლაბორატუა სერვიეს პარტნიორები

 
ფარმაცევტული ინდუსტრია უახლოვდება ბლოკბასტერების ეპოქის დასასრულს (ფართოდ გამოყენებადი, მაღალი შემოსავლის მომტანი სამედიცინო პროდუქტები) და შევდივართ ერთადერთი და იშვიათი დაავადებების ინდივიდუალური ბიოსამედიცინო მკურნალობის და კვლევის ახალ ეპოქაში (დაავადებები, რომლებიც ემართება მხოლოდ ერთ ადამიანს 2000 წელიწადში). ამ მიზნების მიღწევა მოითხოვს სპეციალიზებული რესურსების გაზიარებას, რის გამოც ლე ლაბორატუა სერვიე აქტიურად ახორციელებს ინვესტირებას პარტნიორულ ურთიერთობებში კერძო და საჯარო კვლევით დაწესებულებებთან.
 

უახლესი პარტნიორობა

 
 
 
 

კერძო კვლევით ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის მაგალითები

ბიოტექ კომპანიები თერაპიული სფერო წელი
Novartis (CH) ონკოლოგია 2014
CELLECTIS (FR) ონკოლოგია 2014
XENTION (UK) კარდიოლოგია 2013
NERVIANO (IT) ონკოლოგია 2013
AMGEN (USA) კარდიოლოგია 2013
EOS (IT) ონკოლოგია 2013
BIOINVENT (SE) ონკოლოგია 2012
MACROGENICS (USA) ონკოლოგია 2012
MIRAGEN (USA) კარდიოლოგია 2011/12
GALAPAGOS (NDL) ონკოლოგია 2011
INTERCEPT (USA) მეტაბოლური დაავადებები (TGR5 agonists) 2011
BIOREALITES (FR) ონკოლოგია (მონოკლონური ანტისხეულები) 2011
XOMA (USA) იშვიათი დაავადება/კარდიოლოგია/დიაბეტი 2010
PHARMACYCLIS (USA) ონკოლოგია (HDAC ინჰიბიტორი) 2009
HYBRIGENICS (FR) ონკოლოგია 2007/11
VERNALIS (UK) მედიკამენტი აღმოჩენა (ონკოლოგია) 2007/11
ARMGO (USA) კარდიოლოგია 2006
GENFIT (FR) მეტაბოლური დაავადებები 2004
CORTEX (USA) ნეიროდეგენერაციული დაავადებები 2000/11

 

საჯარო კვლევით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მაგალითები

საჯარო კვლევითი ორგანიზაციები თერაპიული სფერო წელი
CNRS (FR) კარდიოლოგია 2014
SiGN (Singapour) ონკოლოგია 2011
TECHNION (Israel) კარდიოლოგია 2011/2014
Weizmann Institute (Israel) ონკოლოგია 2010
HADASSAH (Israel) მედიკამენტი აღმოჩენა 2009/2014
Shanghai IMM მედიკამენტი აღმოჩენა 2008/2013
INSTITUTE PASTEUR(FR) ონკოლოგია 2007/2014
Colombia University (USA) კარდიოლოგია 2006/08
Institut Curie (France) ონკოლოგია 2005
OCDEM (Oxford/UK) დიაბეტი 2005
National Centre Human Proteomics (Ireland) გულსისხლძარღვთა 2005
Monash University (Australia) სხვადასხვა 2004
INSERM სხვადასხვა პარტნიორობა 2003
CNRS სხვადასხვა პარტნიორობა 2003