დეტრალექსი 1000 მგ - ახალი, გაუმჯობესებული ფორმა.

დეტრალექსი 1000 მგ - ახალი, გაუმჯობესებული ფორმა.

 

2016 წლის მაისიდან კომპანია „სევიეს“ მიერ წარმოებული ვენოტონური პრეპარატი დეტრალექსი ახალი გაუმჯობესებული ფორმით არის უკვე ხელმისაწვდომი ქართველი მომხამრებლისთვის. დეტრალექსი 1000 მგ დღეში მხოლოდ ერთჯერადად მისაღები ფორმაა. მკურნალობის რეჟიმის გამარტივებასთან ერთად ის უფრო სწრაფი და მაღალი კლინიკური ეფექტის მიღების შესაძლებლობას სთავაზობს მომხამრებელს.

დეტრალექსი 1000 მგ მაღალეფექტური საშუალებაა ქრონიკული ვენური დაავადებისა თუ ჰემოროიდული დაავადების სამკურნალოდ დაავადების ნებისმიერ სტადიაზე. ის არამხოლოდ ხსნის დაავადების ძირითად სიმპტომებს - ტკივილს, სიმძიმეს, დისკომფორტსა და შეშუპებას, არამედ ხელს უშლის დაავადების პროგრესირებას და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პაციენტების ცხოვრების ხარისხს. პრეპარატის და დაავადების შესახებ უფრო დეტალურ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებ-გვერდზე: http://detralex.ge/main

დღესდღეობით დეტრალექსი 1000 მგ გაყიდვაშია ნებისმიერ აფთიაქში.

ამერიკელი პროფესორის, ანგიოლოგის - ენტონი კომეროტას ვიზიტი საქართველოში.

ამერიკისსაუკეთესოექიმადხუთგზისნომინირებულისისხლძარღვთაქირურგი, პროფესორიენტონიკომეროტასაქართველოსესტუმრა. 2016 წლის 13 მაისსკომპანია „სერვიე“-ს მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურღონისძიებზე მანქართულ სამედიცინოსაზოგადოებასსაკუთარიგამოცდილებაგაუზიარა. მისიმოხსენებაეხებოდაქრონიკულივენურიდაავადებისპათოგენეზისა დამკურნალობისთანამედროვემიდგომებს.მან ასევე ისაუბრა ვენოტონური პრეპარატის - დეტრალექსის ახალი 1000 მგ-იანი ფორმის უპირატესობებზე ქრონიკული ვენური დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობის დროს. პროფესორმა კომეროტამ ასევე მიიღო მონაწილეობა 14 მაისს გამართულ საქართველოს ანგიოლოგთა ასოციაციის ყოველწლიურ ყრილობაზე. სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად აღნიშნულ ყრილობაზე მოხდა ქრონიკული ვენური დაავადების მართვის პირველი ქართული გაიდლაინის წარდგენა. აღნიშნული გაიდლაინი საქართველოს წამყვანი ანგიოლოგების, პროფესორების - დავით ფარღალავასა და მამუკა ბოკუჩავას ავტორობით იქნა შემუშავებული და შესაბამისობაშია საერთაშორისო გაიდლაინებთან.

 

 

საზაფხულო აქციები ქრონიკული ვენური დაავადების გამოსავლენად.

მოსახლეობისდიდნაწილსაწუხებსსიმძიმე, ტკივილი, შეშუპებაქვედაკიდურებში, მაგრამცოტამთუიცის, რომესქრონიკულივენურიდაავადებაა. ქრონიკული ვენური დაავადება პროგრესირებადი მდგომარეობაა და დროულად დაწყებული მკურნალობის გარეშე მძიმე სტადიებზე გადადის. ქრონიკული ვენური დაავადების ცნობადობის გაზრდის და ადრეული გამოვლენის მიზნით კომპანია „სერვიეს“ მხარდაჭერითა და ორგანიზებით თბილისისწამყვანსავაჭროცენტრებში2016 წლის ივნისი-ივლისისგანმავლობაშიჩატარდა აქციები სახელწოდებით - "ვენებისსასწრაფოდახმარება."

აქციისფარგლებშიკონსულტანტების დახმარებითმომხმარებელს შესაძლებლობამიეცა მარტივიტესტისსაშუალებითშეემოწმებინა საკუთარივენებისჯანმრთელობა, გაეგო ქრონიკულივენურიდაავადებისგანვითარებისრისკიდა მიეღო შესაბამისი რეკომენდაციები. ამავე აქციის ფარგლებში, ქრონიკული ვენური დაავადების შორსწასული ფორმის მქონე პაციენტები საქართველოს წამყვან სისხლძარღვთა სპეციალისტთან იყვნენ გაგზავნილი კონსულტაციისთვის.