პრეპარატთა სია

„სერვიეს“ ფარმაცევტული საწარმოების მიერ 2013 წელს 853 მილიონი კოლოფი იქნა წარმოებული

ქ.ჟიდიში (ორლეანთან ახლოს) არსებული სერვიეს ფარმაცევტული საწარმო ყველაზე დიდი ცენტრია ევროპაში კლინიკური კვლევებისათვის მედიკამენტების წარმოების კუთხით